Fiskeregler inom Testeboåns FVO säsongen 1/4 till 31/8

 1. Fiskekort/Fiskerättsbevisoch Provfiskekort är personligt
  Fiskekort/Fiskerättsbevis skall medföras och uppvisas för den som frågar.
  Namn , datum och klockslag för köp skall vara angivet på kortet.
  Dygnskort gäller 24 timmar
  Veckokort gäller 7 dagar
  Årskort gäller 1 år från köptillfället
  Provfiskekort skall medföras vid fiskevårdsarbeten och skall uppvisas för den som frågar .
 2. Visa hänsyn vid fiske ,fiskelagen säger att man inte får orsaka problem för annan.
 3. Vid brott mot nedanstående regler har TFVOF rätt att ta ut en kontrollavgift på 1000 sek
  Undantag är brott mot punkt 7 då kontrollavgiften är 4400 sek
  Fiskekort/Fiskerättsbevis ger ej annan rätt än fiske enligt nedanstående regler.
  Ej heller rätt till fiske av kräftor och andra skal eller blötdjur
 4. Endast fiske med handredskap är tillåtet , håvning är förbjudet.
 5. Fiske från båt är tillåtet mellan kraftlinjen och järnvägsbron uppströms Brännsågen samt mellan
  Lexvallsbron och Skansbanken.Trolling är förbjudet.
 6. Metesförbud mellan järnvägsbron vid Brännsågen och Prästholmarnas nedre spets
  Mete i forsande vatten är förbjudet
 7. Fiskeförbud gäller inom följande områden:Oskarsbron till kajkanten nedanför Vävaren och inom 50 m radie från Skanshålet.
 8. Lax skall återutsättas oavsett fiskens skick
  Öring skall återutsättas oavsett fiskens skick
  Sik skall återutsättas oavsett fiskens skick
  Harr skall återutsättas oavsett fiskens skick
  Ål skall återutsättas oavsett fiskens skick
  Gädda längre än 80 cm skall återutsättas
 9. Fisken skall hanteras så att skador undviks.
  Ryckfiske är förbjudet.
  Huggkrok får inte användas
  Krok utan hulling eller med nedklämd hulling krävs
  Varje fiskare får ta upp max två fiskar per dygn.
 10. Fångstrapport skall lämnas på www.testebofiske.se
För säsongen mellan 1/9 och 31/3.

 1. Fiske är tillåtet mellan kraftlinjen och järnvägsbron uppströms Brännsågen samt mellan Kajen vid Vävaren och Skansbanken.I området mellan dessa är fiske förbjudet.
 2. För isfiske gäller max 10 angeldon per kort .Angeldon skall var märkta med ägarens namn.
  Sax är förbjudet. Ismete räknas som angling
 3. I övrigt gäller regel 1-10 enlig ovan
Trevlig fisketur önskar Testeboåns fiskevårdsområdesförening
Testeboåns Fiskevårdsområde
Persbacka Allé 6 80648 Gävle
lohman.l@gavlenet.se,070-6836890

Webdesign: Onebyone / Bakgrundsfoto: Robert Stahl
Startsida      Karta      Fiskekort      Fångstrapport      Kontakt      Länkar      Nyheter      Artsidan      Fiskeregler
Onebyone Webdesign