Aborre
Klicka här om du vill läsa om aborren på fiskeriverkets hemsida.