Ål
Klicka här om du vill läsa om ålen på fiskeriverkets hemsida.