Välkommen till Testeboån!

Nya fiskeregler från och med 1 oktober 2020. Förändringar är:

  • Högst två fiskespön per person och ett bete per fiskespö är tillåtet.
  • Gös kortare än 50 cm skall återutsättas.
  • Under gösens lekperiod från och med 15 maj till och med 15 juni skall all gös återutsättas.
  • För betesfisk (mört och löja) gäller inte begränsningen på högst två fiskar per kort och dygn.

Testeboåns fiskevårdsområde består av lugna och forsande vatten som börjar i närheten av Oslättfors och sträcker sig till havet alldeles utanför Gävle. Fiskevårdsområdet innefattar även en spegelyta mellan Testeboåns mynning och havet. Förutom vanliga fiskarter som abborre, gädda, mört och braxen finns även harr, öring och lax. Vimmafisket är populärt på våren och nuvarande svenska rekord togs här.

Fiskekort handlas enklast via iFiske men går även att köpa i vissa lokala butiker.

Event vid smolthjulet flyttas

Den 16:e maj var det tänkt att Bernt Moberg skulle ha ett event vid smolthjulet i samband med den officiella World Fish Migration Day. På grund av Covid-19 har World Fish Migration Day flyttats till den 24 oktober. Därför flyttas även Bernts event till det datumet.

Stämman 2020

Röstresultatet från stämman än nu klart. Det blev ett ja med majoritet.