Välkommen till Testeboån!

Testeboåns fiskevårdsområde består av lugna och forsande vatten som börjar i närheten av Oslättfors och sträcker sig till havet alldeles utanför Gävle. Fiskevårdsområdet innefattar även en spegelyta mellan Testeboåns mynning och havet. Förutom vanliga fiskarter som abborre, gädda, mört och braxen finns även harr, öring och lax. Vimmafisket är populärt på våren och nuvarande svenska rekord togs här.

Fiskekort handlas enklast via iFiske men går även att köpa i vissa lokala butiker.

Stämman 2021

Röstresultatet från stämman finns nu tillgängligt här samt under ”Föreningen” i menyn.