Välkommen till Testeboån!

På grund av Covid-19 sker årets stämma via poströstning. Sista svarsdatum är 25 september. Förhoppningsvis kan vi återgå till ett vanligt möte nästa år.

Testeboåns fiskevårdsområde består av lugna och forsande vatten som börjar i närheten av Oslättfors och sträcker sig till havet alldeles utanför Gävle. Fiskevårdsområdet innefattar även en spegelyta mellan Testeboåns mynning och havet. Förutom vanliga fiskarter som abborre, gädda, mört och braxen finns även harr, öring och lax. Vimmafisket är populärt på våren och nuvarande svenska rekord togs här.

Fiskekort handlas enklast via iFiske men går även att köpa i vissa lokala butiker.

Event vid smolthjulet flyttas

Den 16:e maj var det tänkt att Bernt Moberg skulle ha ett event vid smolthjulet i samband med den officiella World Fish Migration Day. På grund av Covid-19 har World Fish Migration Day flyttats till den 24 oktober. Därför flyttas även Bernts event till det datumet.

Stämman 2020

Dokument för stämman 2020 finns nu tillgängliga här samt under ”Föreningen” i menyn.