Välkommen till Testeboån!

På grund av Covid-19 sker årets stämma via poströstning. Sista svarsdatum är 30 april. Förhoppningsvis kan vi återgå till ett vanligt möte nästa år.

Testeboåns fiskevårdsområde består av lugna och forsande vatten som börjar i närheten av Oslättfors och sträcker sig till havet alldeles utanför Gävle. Fiskevårdsområdet innefattar även en spegelyta mellan Testeboåns mynning och havet. Förutom vanliga fiskarter som abborre, gädda, mört och braxen finns även harr, öring och lax. Vimmafisket är populärt på våren och nuvarande svenska rekord togs här.

Fiskekort handlas enklast via iFiske men går även att köpa i vissa lokala butiker.

Stämman 2021

Dokument för stämman 2021 finns nu tillgängliga här samt under ”Föreningen” i menyn.