Fiskeregler

Nya fiskeregler från och med 1 oktober 2020. Förändringar är:

 • Högst två fiskespön per person och ett bete per fiskespö är tillåtet.
 • Gös kortare än 50 cm skall återutsättas.
 • Under gösens lekperiod från och med 15 maj till och med 15 juni skall all gös återutsättas
 • För betesfisk (mört och löja) gäller inte begränsningen på högst två fiskar per kort och dygn.

För säsongen 1/4 till 14/9

 1. Fiskekort/Fiskerättsbevis och Provfiskekort är personligt. Fiskekort/Fiskerättsbevis skall medföras och uppvisas för den som frågar.
  Namn, datum och klockslag för köp skall vara angivet på kortet.
  Dygnskort gäller 24 timmar.
  Veckokort gäller 7 dagar.
  Årskort gäller 1 år från köptillfället.
  Provfiskekort skall medföras vid fiskevårdsarbeten och skall uppvisas för den som frågar.
 2. Visa hänsyn vid fiske. Fiskelagen säger att man inte får orsaka problem för annan.
 3. Vid brott mot nedanstående regler har TFVOF rätt att ta ut en kontrollavgift på 1000 SEK.
  Undantag är brott mot punkt 7 då kontrollavgiften är 4400 SEK
  Fiskekort/Fiskerättsbevis ger ej annan rätt än fiske enligt nedanstående regler.
  Ej heller rätt till fiske av kräftor och andra skal eller blötdjur.
 4. Endast fiske med handredskap är tillåtet, håvning är förbjudet. Högst två fiskespön per person och ett bete per fiskespö är tillåtet.
 5. Fiske från båt är tillåtet mellan kraftlinjen och järnvägsbron uppströms Brännsågen samt mellan Lexvallsbron (Hamnleden) och Skansbanken.
  Trolling är förbjudet.
 6. Metesförbud mellan järnvägsbron vid Brännsågen och Prästholmarnas nedre spets.
  Mete i forsande vatten är förbjudet.
 7. Fiskeförbud gäller inom följande områden: 
  Oskarsbron (Hillevägen) till kajkanten nedanför Vävaren och inom 50 m radie från Skanshålet.
 8. Lax, öring, sik, harr och ål skall återutsättas oavsett fiskens skick.
  Gädda längre än 80 cm skall återutsättas.
  Gös kortare än 50 cm skall återutsättas.
  Under gösens lekperiod från och med 15 maj till och med 15 juni skall all gös återutsättas.
 9. Fisken skall hanteras så att skador undviks.
  Ryckfiske är förbjudet.
  Huggkrok får inte användas.
  Krok utan hulling eller med nedklämd hulling krävs.
  Varje fiskare får ta upp max två fiskar per dygn undantaget betesfisk (mört och löja).
 10. Fångstrapport skall lämnas på www.testebofiske.se

För säsongen mellan 15/9 och 31/3

 1. Fiske är tillåtet mellan kraftlinjen och järnvägsbron uppströms Brännsågen samt mellan Kajen vid Vävaren och Skansbanken. I området mellan dessa är fiske förbjudet. Området är rödmarkerat på kartan.
 2. För isfiske gäller max 10 angeldon per kort. Angeldon skall var märkta med ägarens namn.
 3. Sax är förbjudet. Ismete räknas som angling.
 4. I övrigt gäller regel 1-10 enlig ovan