Fiskekort

Dygnskort 100 kr: Gäller under 24 timmar från köptillfället, datum och klockslag skall anges på kortet

Veckokort 300 kr: Gäller 7 dygn från köptillfället, datum och klockslag skall anges på kortet.

Årskort 600 kr: Gäller 1 år från köptillfället, köpdatum skall anges på kortet.

Det är fiskarens ansvar att känna till och följa fiskereglerna. Barn upp till 12 år fiskar gratis. Fiskekortet är personligt, dvs en person per fiskekort. Användarens namn skall alltid anges. Adress är frivilligt, men bör anges på vecko- och årskort då upphittade kort kan återlämnas.

Försäljningsställen:

iFiske.se
Preem Hille: Hillevägen 38, telefon 026-167514
Konsum Triangeln: Forsbyvägen 4, telefon 026-517521
Gävle Fiskeredskap: Utmarksvägen 1c, 802 91 Gävle, 026-510500

Trevlig fisketur önskar Testeboåns fiskevårdsområdesförening!