Föreningen

Här hittar du alla dokument kopplade till Testeboåns fiskevårdsområdesförening.

Stämman 2020

På grund av Covid-19 sker årets stämma via poströstning. Sista svarsdatum är 25 september. Förhoppningsvis kan vi återgå till ett vanligt möte nästa år.